Petrovice přišly o dvě třetiny odběratelů vody

Obyvatelé Petrovic na Bruntálsku se sešli u pramene řeky Osoblahy, aby společně zavzpomínali na zesnulého starostu Luboše Kmínka, který v roce 2014 poprvé představil projekt Prameny Osoblahy. Sobota 30. června byla současně i posledním dnem, kdy Petrovice dodávaly vodu do sousedního Janova, který si vybudoval vlastní vodní zdroj, a Petrovice tím přišly o dvě třetiny odběratelů. Informoval o tom Bruntálský deník.

„Bohužel se obci na projekt Prameny Osoblahy nepodařilo získat dotaci, takže byla odložena myšlenka zřídit u pramene Pod Gajerem odpočinkové místo s infotabulí, stolem, lavičkami, venkovním krbem a sportovištěm pro děti. Měla na něj navazovat stezka směrem na Heřmanovice, která představí turistům protipovodňovou stěnu a nasměruje je k samotnému prameni Osoblahy – k Vojtově prameni. U pramenů měla být další posezení, přístřešky a infotabule. Kvůli kůrovcové kalamitě a těžbě nebylo možné v projektu pokračovat,“ zrekapitulovala starostka Petrovic Ilona Biličková.

Na místo dorazil také Jan Unucka z Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého trvalo asi 12 tisíc let, než geologické procesy zformovaly toto místo se suťovým pramenem do dnešní podoby. Unucka je přesvědčen stejně jako zastupitelé Petrovic, že prameniště Osoblahy a Petrovického potoka zasluhuje větší pozornost. Podle odborníka z ČHMÚ jsou také kolem Petrovic ideální místa, kde lze veřejnosti názorně vysvětlit vztah mezi vodou, lesem a aktuální kůrovcovou kalamitou. „Přeměněné horniny, jaké znáte třeba z oblasti Pradědu, v těchto místech přechází do sedimentárních hornin, ať už jsou to usazeniny na bývalém dně moře nebo říční naplaveniny,“ doplnil Unucka.

Petrovice přestaly dodávat vodu do Janova. Sousední obec si vybudovala vlastní zdroj. Příjmy za vodu se sice Petrovicím sníží, ale náklady zůstávají téměř stejné. „Bohužel budeme muset občanům Petrovic zdražit vodu. Nejvíc mě mrzí, že na počátku všeho bylo nedorozumění. Při velkém suchu 2015 dovážely cisterny vodu krávám na pastvu, ale rozšířila se fáma, že cisterny jezdí s vodou do vodojemu, protože náš zdroj prý vysychá. Vody u nás při tom vždy bylo a stále je dost, ale Janov už rozjel projekt vlastního zdroje,“ uzavřela starostka Petrovic Ilona Biličková.

Ilustrační foto

Scroll to Top