Opravy na Flájích se prodlouží o dva měsíce

Povodí Ohře v květnu zahájilo opravu zábradlí na koruně hráze vodního díla Fláje. Původně měly práce skončit na začátku prázdnin. Uzavření je nutné kvůli pracím při odstraňování zábradlí a jeho náhradě za nové.

„Práce budou ukončeny na konci srpna 2018. Během nich se zhotovitel musí vypořádat s nepředpokládanou kolizí kotvení zábradlí s kabelovým kanálem. Za prodloužení tohoto omezení se návštěvníkům omlouváme,“ uvedl mluvčí vodohospodářů Jan Svejkovský.  Na začátku října 2017 také vodohospodáři ověřovali na Flájích funkčnost systému, jenž zajišťuje případné krizové zásobování vodou pro průmyslovou oblast v Záluží. V návaznosti na vypouštění vody z přehrady se zvedla hladina Divokého, Poustevnického a Bílého potoka.

Údolní nádrž Fláje na Mostecku, která leží na území obce Český Jiřetín, byla vybudována na Flájském potoce v roce 1963 a slouží jako zásobárna pitné vody. Je unikátní díky své duté konstrukci a je zapsána mezi české kulturní památky. Okolo celé vodní plochy platí přísný zákaz vstupu.

Scroll to Top