Středočeské vodárny rozdaly 250 tisíc projektům zaměstnanců

Středočeské vodárny ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia rozdaly téměř 250 tisíc korun mezi 10 úspěšných projektů zaměstnanců společnosti, kteří se přihlásili do 11. ročníku projektu Minigranty Jejich předání proběhlo v prostorách Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově.

„Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří vyvíjejí úsilí a energii pomáhat druhým nejen v rámci firemního dobrovolnictví, ale i ve svém volném čase. V letošním roce byly podpořeny zajímavé projekty především podporující mládež v jejich pohybové aktivitě. V době internetu a sociálních sítí je potřeba podchytit zájem mládeže o pohyb v jakékoliv podobě, ať se jedná o kolektivní sport, tanec ve všech podobách, ale i klasickou turistiku, která má v našich zemích velkou tradici,“ řekl provozní ředitel a zástupce generálního ředitele SVAS Pavel Pobříslo.

Podle ředitelky Nadačního fondu Veolia Venduly Valentové pomáhají Minigranty navázat spolupráci mezi podporovanými organizacemi a zaměstnanci vodárny, kteří se do nich vracejí nejen v rámci firemního dobrovolníci, ale i ve svém volném čase. „V regionu, kde naše myslivecké sdružení Višňovec působí, se snažíme každoročně k naší pravidelné myslivecké činnosti nejen obnovovat okolní krajinu výsadbou ovocných stromů původních odrůd, ale také do ní vracet živočišné druhy, které za poslední desítky let zaznamenaly rapidní úbytek populace. V rámci tohoto projektu vytvoří naše sdružení vhodné zázemí pro novou populaci zajíců. K jejich přikrmování budou zřízeny zvláštní krmelečky, které zabrání vniknutí spárkaté zvěře a umístí se na vhodná místa v honitbě, odkud bude mít zajíc rozhled na všechny strany, aby se ujistil, že mu nebude hrozit nebezpečí ze strany predátorů,“ doplnil jeden z úspěšných žadatelů Minigrantu Václav Jásek.

Ilustrační foto 

Scroll to Top