Pracovní jednání Povodí Vltavy k suchu

Státní podnik Povodí Vltavy uspořádal ve středu 27. června pracovní jednání, na kterém informoval o aktuální situaci v oblasti hydrologické situace, stavu ve vodních nádržích se zřetelem k vodárenským nádržím a situaci s vodními zdroji v Povodí Vltavy.

Diskuzní platformy se zúčastnili zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, krajských úřadů, nejvýznamnějších odběratelů vody i zástupců SOVAK ČR. Akci vyvolalo ministerstvo zemědělství ve vazbě na pokračující suché období v některých částech České republiky. Prezentaci Povodí Vltavy z jednání, týkající se jak aktuální situace, tak i výhledu pro nejbližší období si můžete prohlédnout zde.

Scroll to Top