Povodí Odry dokončilo modernizaci Staroměstského stupně na Ostravici

Po roce a půl oprav a stavebních prací byl předán do ostrého provozu Staroměstský jez. Celkové náklady se vyšplhaly na 50 milionů. Součástí rekonstrukce spádového stupně byla i výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Koryto Ostravice je nyní stabilizováno a stavební úpravy zajistily migrační prostupnost pro vodní živočichy. Informovala o tom mluvčí podniku Šárka Vlčková.

„Když jsem připravoval koncepci tohoto stupně po roce 2010, měl jsem jeho podobu, která se stala již skutečností, před očima. Chtěl jsem, aby to bylo vodní dílo plnicí vodohospodářský účel a zároveň, aby bylo přátelské k veřejnosti, která danou lokalitu vždy hojně navštěvovala. Bylo záměrem, aby lidé z okolí žili volnočasově u řeky a nemuseli atraktivní místa vyhledávat automobilovou dopravou. Dále jsem si byl vědom, že tam bude hodně kamenných a betonových ploch, které budou lákat k vandalismu. Jako prevence se mi zdálo vhodné zkusit zhotovit dětské malby, které snad od vandalismu odradí. Zároveň jsem měl naději, že některé děti si tak vytvoří vztah k řece, k vodě, k přírodě,“ řekl vedoucí vodohospodářských koncepcí a informací státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč poděkoval zhotoviteli vodního díla a všem, kteří se na projektu podíleli. Zároveň vyzval obyvatele města, aby lokalitu opět hojně využívali k rekreaci. Projet zpracovala společnost Aquatis a samotnou rekonstrukci provedlo sdružení firem ZVÁNOVEC a Lesostavby Frýdek-Místek.

„Každé takové dílo s sebou nese řadu překvapení, které je nutné řešit v průběhu stavby. Chtěl bych proto poděkovat zástupcům investora za profesionální přístup k řešení všeho, co bylo nutno na stavbě vyřešit. Chci poděkovat stavbyvedoucím a dělníkům za jejich pracovní nasazení v mnohdy velmi obtížných povětrnostních podmínkách. Zároveň chci ocenit korektní přístup občanů z nejbližší zástavby, kteří byli ruchem a hlukem ze stavby obtěžováni. Staroměstský jez se zařadí mezi realizované stavby, na které budou pracovníci naší právem hrdi, zdůraznil předseda představenstva Lesostaveb Frýdek-Místek Jan Bazgier.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestuje 435 milionů korun. Více než polovina alokované částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi. Státní podnik Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top