Kvůli sousedským sporům mizí z nádrže voda

Hasiči ve Stříbrné na Sokolovsku v případě potřeby musí použít vodu z tamní nádrže. Do ní však voda přestala proudit z přilehlého Stříbrného potoku kvůli sousedským sporům. Jeden z místních obyvatel totiž odstranil pomocí těžké techniky přítokové potrubí. 

Nádrž patří obci a dlouhodobě ji pro chov ryb využíval Antonín Kolda. Spory začaly, když rybník začal užívat i Jindřich Flégr, který v obci koupil rekreační areál a své podnikání chtěl zatraktivnit pomocí sousedního rybníka. „Začal jsem se o rybník zajímat, protože jsem chtěl, aby na něj mohly děti na člunech. Obec s tím neměla žádný problém. Ten začal, až když jsem si ho chtěl pronajmout. Moje představa byla, že rybník vypustím, opravím a vyčistím, aby ho mohla využívat moje klientela i široké okolí. Pan Kolda mi však zakazoval čluny, že tam chová ryby. Vystupoval jako jakýsi ekolog obce, že tam nesmím stavět nad potokem lanové překážky a podobně. To jsem měl přitom vyjednané s Povodím Ohře. Pak mě napadl, že jsem mu vylovil ryby za 30 až 50 tisíc korun. Pak se naštval a řekl, že ryby už tam chovat nebude, vytrhl potrubí, a do nádrže tak nyní nepřitéká voda a z druhé strany pozvolna odtéká,“ vysvětlil Jindřich Flégr.

Situací se již zabývá policie, protože Flégr podal trestní oznámení. Podle něj byl rybník užíván v rozporu se zájmy obce. Kolda Deníku uvedl, že mu s Jindřichem Flégrem došla trpělivost. „V podstatě si na obecních pozemcích dělá, co chce. Jde o malicherný spor, ale já si vzal jen to, co mi patřilo. Trubky jsme tam instalovali před více než dvaceti lety, kdy velká voda poničila tehdejší náhon. Zajistili jsme tak nový přítok vody. K tomuto řešení jsem přistoupil poté, co nebyla s panem Flégrem možná jakákoliv dohoda. Mám svědka na to, že nám slovil množství ryb. Když jsem ho vyzval, aby koupil nové, odmítl to. Proto jsem řekl, že na rybníku končím,“ řekl Kolda.

Podle něj je vyloučeno, že by sám rybník užíval na úkor obce. „Jeho užívání prošlo v roce 2001 obecní radou i zastupitelstvem,“ dodal. Podle Deníku si Kolda si se svým kolegou v roce 2001 požádal o pronájem této vodní nádrže a zastupitelstvo tehdy neschválilo pronájem za účelem chovu ryb. Následně ale chov schválili s dodatkem, že nádrž nebude nikdy oplocena a bude k ní volný přístup. „Protože jde o umělou vodní nádrž, která je zdrojem požární vody, máme povinnost zajistit, aby tam voda prostě byla. Hledáme nyní řešení, jak to udělat,“ uzavřel starosta obce Libor Bříza. Stříbrný už se obrátila na autora tamního protipovodňového plánu a Povodí Ohře.

Scroll to Top