Povodí Moravy: S ochranou nádrží pomohou policisté se psy

Suché období si vyžaduje i zvýšenou potřebu péče o vodní zdroje. Povodí Moravy tak zahájilo  na Vysočině spolupráci s oddělením služební kynologie Policie ČR v kraji. Ta probíhá při kontrolách ochranných pásem nádrží Mostiště a Vír. Vodohospodáři o tom informovali na svém portálu.

„Cílem těchto hlídek je ochrana kvality vodních zdrojů, která je ohrožována porušováním zákazů rekreace, ale také zákazů rybolovu ve vodárenských vodních nádržích. Konkrétně neoprávněný rybolov přímo ohrožuje vyváženou rybí obsádku, kterou v nádržích skládáme tak, aby v co největší míře napomáhala zlepšovat jakost vody a snižovat míru eutrofizace,“ vysvětlil účel spolupráce generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Kontroly budou provádět policisté nepravidelně a zjištěné přestupky předají do přestupkového řízení místně příslušným vodoprávním úřadům.

„My si této spolupráce velmi ceníme, protože policisté v uniformách mají širší kompetence a větší respekt, než má například rybářská stráž,“ doplnil Gargulák. Policisté se také zaměří na neoprávněný rybolov v nádrži Ostrov nad Oslavou, kde Povodí Moravy umožňuje rekreační rybolov pro veřejnost.

Scroll to Top