Čistírna ve Vodňanech dostala nový kabát

Vylepšením technologie čištění a povrchovými úpravami prošla během posledního roku čistírna odpadních vod ve Vodňanech. Stávající, více než dvacet let staré zařízení bylo značně poruchové. Vodohospodáři z provozní společnosti ČEVAK proto přistoupili k rozsáhlé obnově zahrnující i modernizaci automatického systému řízení.

Rekonstrukce obsahovala aerační elementy, stavební opravu česlovny včetně instalace nových, samostíratelných česlí na přítoku na čistírnu. Podle vodáren proběhlo vše za plného provozu zařízení. Akce si vyžádala řadu překopů zpevněných ploch čistírny odpadních vod, aby bylo možné rozvést kilometry nových kabelů a trubek. V závěrečné fázi bylo rovněž nutné i k rozsáhlé obnově zpevněných ploch, a to jak komunikačních, tak zeleně. Společnost se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top