Praha nechá vypracovat analýzu povodí Rokytky kvůli protipovodňovým opatřením

Rada hlavního města Prahy rozhodla o výběru dodavatele studie povodí říčky Rokytky. Stala se jím společnost VRV + ŠINDLAR. Podle radní Jany Plamínkové musí mít Praha komplexní informace o stavu území, protože jen díky nim se dají naplánovat účinná protipovodňová opatření.

Předmětem analýzy bude studie povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území. Posouzen bude splaveninový režim, provedeno geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu identifikována kritická místa. Zároveň budou v návrhové části vyprojektována přírodě blízká protipovodňová opatření k ochraně obyvatel a jejich majetku a opatření ke zlepšení ekologického stavu vodních toků.

Bude také zhodnocena jejich účinnost a potenciál z hlediska budoucí realizovatelnosti. Výstup studie vytvoří koncepty dokumentace k územním rozhodnutím jako příprava pro další přípravu vybraných opatření. Rokytka je říčka v povodí dolní Vltavy a protéká Prahou i Středočeským krajem. Délka toku činí 36,2 kilometru a plocha povodí je 140,33 kilometru čtverečních.

Scroll to Top