Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity opraví závlahový systém

Stávající závlahový systém na pracovišti v Lednici je přes třicet let starý a některé hydranty již nejsou nefunkční. Náklady byly vyčísleny na 12 milionů korun a univerzita akci uhradí díky dotačnímu programu ministerstva školství. Děkan Robert Pokluda uvedl, že projekt přinese řešení potřeby závlah rozsáhlých sbírek rostlin, které jsou nezbytným prostředkem vzdělávací činnosti fakulty.

„Koncepční systém závlah umožní také zabezpečení zdroje vody při případném výpadku dodávek. Rezervoáry budou sloužit pro překlenutí krátkodobého nedostatku vody, což přináší přidanou hodnotu oproti současnému stavu. Přínosem je i využití jedinečného systému řízení závlah, vede k úsporám vody i přesnému dávkování podle potřeb jednotlivých druhů rostlin,“ informoval Pokluda.

Dělníci v současnosti mění páteřní rozvody, na místě se provádějí výkopové práce. Závlahové systémy budou mít zahradníci ve sklenících, vinohradech a sadech. Systém bude také šetřit vodu a zalévat podle potřeby specifických záhonů. „Rekonstrukce závlahového systému přinese významné zkvalitnění vzdělávací činnosti – lépe ošetřované záhony i méně nutné péče o regulaci plevelů v místech, kde zálivka není nutná,“ pokračoval Pokluda.

Mendelova univerzita v Brně příští rok oslaví 100 let od svého vzniku. Zahradnická fakulta se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Disponuje řadou skleníků, subtropickými a tropickými rostlinami, laboratořemi, sklepním hospodářstvím nebo sortimenty okrasných a užitkových rostlin. Fakultu v současnosti na všech oborech studuje více než 1200 studentů.

Scroll to Top