Rozvoj rekreační plavby ve Středočeském kraji

Autorem projektu schváleného krajskými radními je Ředitelství vodních cest ČR, které chce na území středních Čech vybudovat nové přístavy a přístaviště. Kraj o tom informoval na svém portálu.

„Rekreační plavba má velký potenciál přivést návštěvníky jak do velkých měst, tak do malých obcí a výrazně ovlivnit rozvoj cestovního ruchu. Její provázanost, například s jízdou na kole v blízkém okolí, patří k nejvhodnějším formám, jak případná nová přístaviště účelně využít,“ řekl radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Podle něj je snaha přilákat turisty k využití lodní dopravy celosvětovým trendem. Její podíl v České republice stále narůstá. Potvrzuje to i graf vývoje počtu rekreačních lodí v působnosti poboček Státní plavební správy v Praze a Děčíně.

Podle Petrtýla vybudování přístavů spadá do kompetence Ředitelství vodních cest ČR a další infrastruktura jako cesty a silnice zase do kompetence kraje, který bude plnit roli koordinátora projektu. Vedení kraje chce založit speciální pracovní skupinu, kterou by řídil krajský Odbor dopravy. V současnosti je ve středních Čechách vytipováno 18 lokalit pro vybudování přístaviště.

„Hlavním cílem pracovní skupiny bude koordinace přípravy a realizace výstavby infrastruktury jak vodní části přístavů a přístavišť, tak dalších souvisejících součástí, jako jsou přístupové komunikace, parkoviště, cyklostezky a podobně. V oblasti financování bude úloha Středočeského kraje velmi důležitá až nezastupitelná, protože zejména menší obce se potýkají s omezeným množstvím prostředků ve svých rozpočtech a bude jim potřeba s financováním infrastruktury pomoci,“ doplnil dále radní Petrtýl. „Jsem velmi rád, že se tento záměr, u jehož zrodu jsem stál, pohnul dopředu a nabývá konkrétnější obrysy. Přístavy by měly být budovány po vzoru francouzských a holandských kanálů s návazností možného infrastrukturního zázemí. A samozřejmě si od toho slibujeme zvýšení cestovního ruchu,“ uzavřel statutární náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Scroll to Top