Povodí Moravy vysadí 5 000 jeseterů

I v letošním roce se Povodí Moravy zapojuje do projektu, který má za cíl vrátit jesetera malého do moravských řek. Vysazení prvních 3 000 kusů o velikosti 5 až 10 centimetrů do Moravy se uskuteční nedaleko Moravské Nové Vsi. Ryby budou do vody vypuštěny z člunu. Mláďata jesetera malého se vylíhla a odrůstala ve speciální kontejnerové líhni v Dunaji ve Vídni.

„Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již kolem čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Samotné vysazení bude mít v režii vedoucí projektu „Life Sterlet“ Thomas Friedrich z Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni. Povodí Moravy do projektu investuje celkem 18 000 eur. Během akce Life Sterlet je každoročně vysazeno 5 000 juvenilních jedinců.

Od roku 2018 probíhá i monitoring vysazených ryb. Cílem projektu je po šesti letech vytvořit reprodukceschopné hejno 2 000 jedinců v oblasti. Partnery projektu jsou Univerzita BOKU Wien, město Vídeň, Institut zoologie Slovenské akademie věd a sponzoři z vodohospodářské oblasti a rybářských spolků a sdružení.

„V první fázi byla část ryb označena pasivními monitorovacími značkami, které umožňují identifikovat konkrétního jedince. Pro posouzení úspěšnosti je ale nutné provést monitoring nejen na úsecích vysazovaní ale i v celé řece Moravě až po soutok s Dunajem i na Dunaji samém. Z důvodu takto rozsáhlého monitoringu budou první ucelené informace o jeseteří populaci známé až v průběhu příštího roku. Doufáme, že už i dříve budou přicházet zprávy o dílčím zachycení výskytu jesetera,“ doplnil Gargulák.

Foto: Povodí Moravy 

Scroll to Top