Plzeň postaví havarijní zdroj vody za 420 milionů

Plzeň pro své potřeby bere vodu do úpravny jen z Úhlavy. Náhradním zdrojem se pro čtvrté největší město v České republice stane Radbuza pod přehradou České údolí v Liticích. Podle náměstka primátora Petra Náhlíka přivede město z nádrže vodu potrubím do úpravny vody Plzeň, která byla zmodernizovaná za 1,1 miliardy.

„Zajišťujeme projekt havarijního zdroje vody pro Plzeň, který se skládá z jímacího objektu umístěného pod vodní nádrží České údolí a přiváděcího potrubí o vnitřním průměru 1000 milimetrů a délce 2,25 kilometru do úpravny vody Plzeň. Podle rozpočtu projektu by měl stát zhruba 420 milionů korun,“ řekl generální ředitel městské firmy Vodárna Plzeň Ludvík Nesnídal. Ta je největším dodavatelem pitné vody na západě Čech.

Vodárna Plzeň požádá v nejbližší době o stavební povolení. Následně kompletní projektovou dokumentaci s vydaným stavebním povolením odprodá odboru investic města Plzně, který bude investorem akce. Podle Náhlíka začalo město s výkupy pozemků v okolí nádrže České údolí už před jedenácti lety, ale obnovilo je až loni.

„Náhradní zdroj bude pro případ, že by se něco odehrálo na toku Úhlavy. Bude nejen pro Plzeň, ale pro celou aglomeraci, protože voda vyrobená v úpravně vody Plzeň zásobuje pitnou vodou více než 230 tisíc obyvatel,“ doplnil Náhlík. Město s největší pravděpodobností požádá o dotaci z Evropské unie.

Scroll to Top