SVS zahajuje rekonstrukci v Meziboří

Severočeská vodárenská společnost opraví v Meziboří nevyhovující úsek kanalizace v délce 24 metrů a zastaralé úseky vodovodu v délce 258 metrů. Napojeno je na ně zhruba 200 obyvatel. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Vodovod v lokalitě je tvořen ocelovým potrubím. Řad byl uveden do provozu v roce 1983. „Dále se zde nachází úsek kanalizace z kameniny a úsek z PVC. Oba jsou z roku 1952. Kamerová prohlídka prokázala praskliny a destrukci potrubí. Proto se SVS rozhodla pro jejich opravu,“ sdělil Hladík. Stavba má být dokončena do 31. srpna.

SVS letos celkem investuje do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,32 miliardy korun. Alokovaná částka je mírně vyšší než v roce 2017. „SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun, přičemž majetkem myslíme například 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětlil na začátku roku generální ředitel Bronislav Špičák.

Scroll to Top