Pivovar Rychtář: S kapacitou vodních zdrojů problémy nepociťujeme

Veřejností v současnosti rezonuje palčivá problematika sucha a s ním související snížené zásoby vody v některých lokalitách. Češi jsou národem pivařů a v zemi se v minulém roce vyrobilo 20 milionů hektolitrů piva. Jeho výroba patří v oblasti spotřeby vody k náročným procesům. Zeptali jsme se proto představitelů pivovarů a zjišťovali jsme, kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebují, jestli se jich dotýkají problémy s vydatností vodních zdrojů nebo zdali plánují investovat do technologií, které spotřebu vody sníží.

Pivovar Rychtář se nachází v Hlinsku, založen byl v roce 1913 a jedná se o třetí nejmladší pivovar v tuzemsku. Vaří pivo značky Rychtář a v současnosti je majetkem české pivovarské skupiny Pivovary Lobkowicz. Před rokem 1989 byl součástí národního podniku Východočeské pivovary a v roce 1990 se přejmenoval na Pivovary Hradec Králové. Například v roce 1999 se pivovar při výstavu 82 600 hektolitrů dostal na hranici technologických kapacit výroby. Mezi lety 2000 až 2010 v něm došlo k významným rekonstrukcím některých provozů. Odpovídal výrobní ředitel Milan Morávek.

Kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebujete, jakou metodou spotřebu monitorujete?

Spotřebu monitorujeme pomocí klasických vodoměrů na vstupech do pivovaru. Naše spotřeba se pohybuje v rozmezí 4 – 6 kubíků vody na hektolitr vyrobeného piva (v závislosti na ročním období a tím i množství vyrobeného piva v konkrétním měsíci).

Pocítil nějak pivovar sucho nebo problémy s kapacitou vodních zdrojů, které pro svou výrobu využívá?

Doposud jsme nikdy nepocítili problém s kapacitou – a jsme rádi, že nám taková zkušenost chybí, protože bez vody se pivo prostě vyrábět nedá.

Investuje nebo plánuje pivovar investovat do technologií, které spotřebu vody sníží?

V současné době zatím nevidím nikde prostor na tyto investice (mimo klasického šetření) – naše spotřeba odpovídá uváděné průměrné spotřebě na jeden hektolitr u nás.

Foto: Výrobní ředitel pivovaru rychtář Milan Morávek (Chrudimský deník)

Scroll to Top