SOVAK ČR k plánovanému snížení sazby DPH na vodné a stočné

SOVAK ČR zveřejnil komentář k plánovanému snížení sazby DPH na vodné a stočné. Sdružení je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Text publikujeme v nezměněné podobě.

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby. Jedna ze základních životních potřeb – voda – by neměla být neúměrně „zatěžována“ vysokou sazbou DPH, která v konečném důsledku má přímý dopad na cenu této služby pro konečného spotřebitele. Pokud se podíváme do historie sazby DPH v České republice, tak do roku 2007 činila 5 %, v letech 2008–2009 činila 9 %, v letech 2010–2011 10 %, v roce 2012 14 %, a konečně od roku 2013 je její výše stanovena na 15 %. Stát tak v minulosti během šesti let sazbu DPH ztrojnásobil. Při pohledu do zahraničí lze konstatovat, že velká většina států má sazbu DPH v úrovni do 10 %.V této souvislosti je třeba připomenout, že dle benchmarkingu MZE ČR stále existuje mnoho, převážně středních a malých vodárenských společností, které potřebují finanční prostředky na obnovu majetku s cílem, aby se celý obor stal samofinancovatelným. Jakékoliv snížení sazby DPH otevírá tedy možnost, jak získat větší objem zdrojů na obnovu majetku, bez dopadu na konečného spotřebitele, při zachování současných cen vodného a stočného, tak u těch, které zodpovědně hospodaří ke snížení vodného a stočného. Do budoucna SOVAK doporučuje zvážit i možnost snížení sazby DPH vodného a stočného na původní hodnotu 5 %.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Scroll to Top