Modernizace úpravny vody ze 70. let minulého století

V Horních Pasekách na Ašsku opraví úpravnu vody. Do konce září má nové zařízení nahradit to původní ze 70. let. Obyvatelé obce se mohou těšit na kvalitnější pitnou vodu. Informoval o tom Chebský deník.

Podle mluvčího Městského úřadu v Aši Milana Vrbaty úpravnu v Horních Pasekách spravuje společnost TEBYT AŠ. „Vymění se dvě stávající ocelové nádrže o objemu 25 kubíků za nádrže plastové o stejném objemu a kompletní elektroinstalace, zřízena bude mimo jiné nová čerpací stanice, čímž se docílí vyšší kvality pitné vody a její plynulejší dodávky spotřebiteli,“ vysvětlil mluvčí. Náklady na opravy byly vyčísleny na dva a půl milionu korun.

„Při zadávání projektové dokumentace byl kladen důraz na zpracování jednotlivých etap výstavby tak, aby byl maximálně zajištěn provoz úpravny a dodávky pitné vody po celou dobu stavebních prací a demontáží a montáží zařízení a potrubí,“ doplnil Vrbata. Pitná voda z úpravny je dodávána do 22 bytů v majetku města, sedmi rodinných domů a do objektu na zpracování dřeva. V obci žije 80 obyvatel.

Ilustrační foto 

Scroll to Top