SmVaK Ostrava zmodernizovaly osvětlení v některých čistírnách

Šest areálů čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava má nové osvětlení. Investice má pozitivní jak ekologické, tak ekonomické dopady. Jako možné adepty k výměně venkovního osvětlení posuzovali experti čtrnáct areálů čistíren. Vybrány byly objekty v Havířově, Orlové, Třinci, Opavě, Frenštátu po Radhoštěm a Bílovci. Výměnu a související rekonstrukci provedla společnost Siemens. SmVaK Ostrava se také mohou pyšnit obhájením certifikátu energetického managementu.

„Kritéria pro výběr byla jasná. Posuzovali jsme jednak technický stav infrastruktury, jako jsou osvětlovací tělesa, stožáry nebo kabelové rozvody, stranou samozřejmě nezůstala ani návratnost vložených prostředků, které dosáhly pro daný projekt téměř šesti a půl milionu korun,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Bylo vyměněno hned 221 osvětlovacích těles za nová LED osvětlení s možností regulace světelného toku.

Dále proběhla například výměna svorkovnic, včetně osazení rozvaděčů umožňujících nezávislou regulaci venkovního osvětlení z hlediska časového, tak i výkonového. Nechyběla ani výměna ocelových sloupů venkovního osvětlení pro případ, že by vykazovaly zhoršený technický stav. Některé stožáry byly také sanovány protikorozní ochranou.

„Jako teprve druhá vodárenská společnost u nás jsme držiteli certifikátu energetického managementu, který jsme na začátku června úspěšně obhájili, a dosáhli pozitivního hodnocení ze strany nezávislé externí auditorské společnosti. Zavedli jsme také komplexní systém sledování dopadu činnosti na okolní prostředí z hlediska emisí skleníkových plynů,“ zdůraznil Pšenička. Podle něj společnost detailně analyzuje uhlíkovou stopy s cílem ji dále snižovat.

V roce 2016 společnost přijala normu, díky které se ji rozhodla systematicky monitorovat. Prostřednictvím normy ČSB ISO 50001 podnik také jako druhý vodohospodářský subjekt v zemi sleduje nakládání s energiemi s ohledem na zvýšení efektivity provozu. „V šesti provozech čistíren odpadních vod jsme dokázali doslova srazit spotřebu elektřiny potřebnou pro osvětlení o 70 % oproti původnímu stavu,“ uzavřel Pšenička, který v dalších letech očekává další jednoznačné přínosy ve zvyšování efektivity při využívání energií.

Scroll to Top