Kroměřížské vodárny chtějí investovat v Hlinsku nebo Prusinovicích

VaK Kroměříž získaly v posledních letech na dotacích pro modernizaci infrastruktury kolem 266 milionů korun. Drtivou většinu této částky společnost získal z evropských fondů, zhruba 25 miliony přispělo ministerstvo zemědělství. Dotace může být čerpána za podmínky, že podnik vlastní obce nebo města.

V loňském roce VaK Kroměříž například opravily čistírny odpadních vod v Hulíně a Chropyni nebo úpravnu vody v Kroměříži. Vodohospodáři také dokončili přivaděč surové vody z prameniště v Hulíně do úpravny vody v Kroměříži za bezmála 70 milionů korun a zrealizovali desítky menších investičních akcí. „Zatím poslední přiznaná dotace z evropských fondů je na stavbu kanalizace a čističky v Počenicích – Tetěticích. Ta činí asi 28,5 milionu korun,“ upřesnil předseda představenstva a ředitel společnosti Ladislav Lejsal. Vodárny chtějí dále investovat v Hlinsku pod Hostýnem (část Bystřice pod Hostýnem) a Střílkách, případně obnovit vodovodní přivaděč Břest – Chropyně. Dále připravují stavby čerpací stanice na odkanalizování v Prusinovicích a kanalizace i čistírny v Podhradní Lhotě a Pačlavicích.

Zdroj: Kroměřížský deník 

Scroll to Top