Miloslav Vostrý novým předsedou SOVAK ČR

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR zvolilo 12. června 2018 novým předsedou Miloslava Vostrého. Nahradil odstupujícího předsedu Františka Baráka, ředitele VaK Hradec Králové, který funkci zastával 12 let a zůstává dále členem představenstva. Miloslav Vostrý je členem představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a v oboru veřejných vodovodů a kanalizací působí více než 40 let. SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V současné době má 113 řádných a 126 přidružených členů.

Scroll to Top