V Krkonoších vznikne až 3000 dřevěných přehrážek

Během pěti let mají vzniknout v Krkonoších dřevěné přehrážky. Jejich úkolem bude zadržovat vodu v krajině. Správa Krkonošského národního parku reaguje na klimatické změny způsobující vysychání mokřadů. Podle mluvčího parku Radka Drahného je cílem projektu stabilizovat rašeliniště, která vysychají.

Správci parku si již technologický postup vyzkoušeli v unikátním ekosystému arkto-alpínské tundry na hřebenech Krkonoš. Podle Drahného se budování přehrážek ukázalo jako nejúčinnější způsob zadržování vody v krajině a proto jej chce správa parku rozšířit i do dalších ohrožených lokalit. Komplexní revitalizace mokřadů za více než 19 milionů korun začala v roce 2017 a skončit má v roce 2022.

V první fázi experti shromáždí všechny dostupné údaje o mokřadních společenstvech a následně vytipují plochy vhodné k revitalizaci odvodněných ekosystémů. Na nich pak vybudují přehrážky, které zpomalí odtok vody, a přispějí tak ke zlepšení funkce koloběhu vody v krajině. Postupným zanášením a zarůstáním přehrážek budou zlikvidovány v minulosti nevhodně vybudované odvodňovací systémy a obnovena mokřadní stanoviště.

„Těžiště projektu bude v první fázi v lesích v nadmořské výšce mezi 900 a 1200 metry. Tam byl v minulosti zásah člověka mnohem výraznější než v rašeliništích na hřebenech. Obnova celého lesního ekosytému je běh na dlouhou trať, rašeliniště reagují mnohem rychleji. Proto se musíme pustit nejdříve do lesních ekosystémů,“ řekla ČTK Viera Horáková ze Správy KRNAP.

Podle Horákové by se mohla časem lesní část projektu rozrůst o takzvanou stabilizaci mokřadů na hřebenech. V případě, že by se v oblasti arkto-alpínské tundry rašeliniště významně zmenšila, mohly by také vymizet na ně navázaná přírodní společenstva. „Unikát tohoto endemického společenstva spočívá v tom, že Krkonoše jsou nejjižnějším místem výskytu severského keříku ostružiníku morušky, která je v Krkonoších glaciálním reliktem, a naopak nejsevernějším místem výskytu typické alpské dřeviny – kleče. Nikde jinde na světě se tyto dva druhy nepotkávají,“ uzavřel Drahný.

Zdroj: ČTK

Scroll to Top