Zástupci Povodí Moravy budou hovořit s obyvateli Letovic

O aktuální informace v souvislosti s pracemi a situací na vodním díle Letovice projevili zájem jak obyvatelé samotné obce, tak i okolí. Zástupci podniku lidem vysvětlí hydrologickou situaci, sdělí jím výsledky vyhodnocení srážek v loňském i v letošním roce, informují o zásobách podzemních a povrchových vod. Přítomné rovněž obeznámí s manipulacemi a plánovanými pracemi v lokalitě. Setkání mezi zástupci Povodí Moravy a obyvateli Letovic a okolních obcí se uskuteční 13. června ve tři hodiny odpoledne v Kulturním domě v Letovicích.

Hráz letovické přehrady bude muset projít rozsáhlou rekonstrukcí. Po ní bude moci čelit desetitisícileté vodě. Vodní dílo Letovice na říčce Křetínce leží asi tři kilometry před jejím soutokem se Svitavou v Letovicích. O umístění do zdejšího profilu v členitém povodí Svitavy bylo rozhodnuto v roce 1969. Povodí Moravy také z nádrže odstraní sedimenty. Podnik k tomu využije snížené hladiny během modernizace hráze. Na odstranění sedimentů se vodohospodáři dohodli se zástupci okolních obcí. Průzkum lokality byl zahájen v červnu, nyní se zpracovává studie pro realizaci projektu.

Scroll to Top