8. červen – Světový den oceánů

Významný den pro oceány byl vyhlášen na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Lidem má připomínat význam a životadárnou roli těchto vodních ploch. Ochrana moří se zatím zaměřuje hlavně na pobřežní ekosystémy a tropické korálové útesy, ale v poslední době vědci varují také před ničením hlubokomořských ekosystémů.

První oceány se objevily na Zemi asi před 4 miliardami let. Tvoří obrovskou vodní plochu a pokrývají více než 70 % Země. Podle dat OSN žije v oceánech zhruba 0,7 až jeden milion živočišných a rostlinných druhů a miliony bakterií a virů. Významná část mořské biodiverzity však nikdy nebyla prozkoumána.

Evropská komise v lednu ve Štrasburku v souvislosti s ochranou oceánů navrhla, aby byly do roku 2030 všechny plasty recyklovatelné. Rovněž chce významně omezit využívání plastů pro jednorázové užití a zakázat úmyslné používání mikroplastů. Podle komise Evropané ročně vygenerují zhruba 25 milionů tun plastového odpadu, ale k recyklaci se shromáždí pouhá třetina.

Znečištění moří plasty bylo významným diskuzním bodem i na prosincovém setkání v keňském Nairobi, které organizoval Program OSN na ochranu životního prostředí. Signatáři se zavázali sledovat množství umělých hmot vypouštěných od oceánů. Podle expertů by totiž v případě pokračování současného trendu bylo v mořích za 33 let více plastů než ryb. V současnosti se do moří ročně dostává zhruba osm milionů tun umělohmotných předmětů, jako jsou lahve nebo obaly, které hubí mořský život a zprostředkovaně pronikají do lidského potravního řetězce.

Scroll to Top