Povodí Odry povolilo červnový sjezd Moravice

Dobrá zpráva pro vodáky v Moravskoslezském kraji. Povodí Odry zaujalo souhlasné stanovisko k červnovému sjezdu řeky Moravice. Podnik o tom informoval na svém portálu pod.cz.

„Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta oznamujeme, že souhlasíme s uspořádáním červnového sjezdu Moravice a to pouze v sobotu 9. 6. 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 2. 5. 2018 byla zahájena generální oprava malé vodní elektrárny na Podhradí a tedy zajištění průtoku 2,5 m3/s přes tuto MVE není možný, budeme vypouštět průtok 9,5 m3/s již od VD Kružberk a to od 6:00 do 10:00 hodin,“ sdělilo Povodí Odry. Podnik dá registrovaným účastníkům povolení ke vstupu na své pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. „Vzhledem k zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Moravice požadujeme v době konání akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu. Dále upozorňujeme, že v případě závažných provozních či povodňových situací budeme manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazujeme si právo v těchto případech náš souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit,“ upozornil státní podnik.

Scroll to Top