Ocenění pro Vodárnu Plzeň a Metrostav

Zástupci šesti firem převzali v Obecním domě v Opavě ocenění Bezpečný podnik. Předali jim ho náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Hůrka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Titulem se tak nově mohou pyšnit firmy Energetika Třinec, MBtech Bohemia, provozovna MP Krásno z Valašského Meziříčí, OEZ, Vodárna Plzeň a Metrostav.

Podle Petra Hůrky osvědčení Bezpečný podnik znamená, že firmy důsledně uplatňují systémové řízení bezpečnosti práce, a to na všech úrovních. Titul se uděluje dvakrát ročně na základě kontrolního auditu oblastních inspektorátů práce. Platí po dobu tří let. V České republice se podle Hůrky v současné době prokazuje platným osvědčením celkem osmdesát společností.

Mezi oceněnými společnostmi je také Vodárna Plzeň. Společnost je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň – sever a Plzeň – jih a v dalších městech a obcích v okolí Plzně, například Starý Plzenec, Břasy, Stod, Čižice, Plešnice a Štěnovice. Firma zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel.

Metrostav, který ocenění obdržel také, má na kontě řadu vodárenských projektů v tuzemsku i zahraničí. Mezi jeho nejvýznamnější současné zakázky patří rekonstrukce Národního muzea v Praze nebo výstavba čistírny odpadních vod v běloruském Brestu za 200 milionů korun. Projekt financuje Severní investiční banka v rámci Helsinské smlouvy o ochraně mořského prostředí Baltského moře. Stavba by měla být dokončena k tisícímu výročí založení města, které připadá na rok 2019.

Scroll to Top