V Železném Brodě byla zahájena investiční akce SVS

Severočeská vodárenská společnost se pustila do rekonstrukcí v Železném Brodě. V Brodecké ulici bude opraven dožilý úsek vodovodu v délce 365 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 321 metrů. Informoval o tom Jablonecký deník.

Stavba v Železném Brodě je koordinována s dalšími plánovanými investicemi v dané ulici. Mezi ty patří přepojování plynovodů, modernizace veřejného osvětlení nebo stavba obrubníků a asfaltových povrchů v celé šíři. Akce by měla skončit v září. Mezi letošní nejvýznamnější investiční projekty SVS patří například rekonstrukce úpravny vody v Holedeči za 60 milionů, či rekonstrukce přivaděče v Mostě Chanově – Želenici, která bude stát víc než 59 milionů.

SVS letos celkem investuje do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,32 miliardy korun. Alokovaná částka je mírně vyšší než v roce 2017. „SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun, přičemž majetkem myslíme například 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětlil na začátku roku generální ředitel Bronislav Špičák.

Scroll to Top