Požadavky na kvalitu vody ke koupání splňuje drtivá míst v Evropě

96 procent sledovaných míst v Evropě v roce 2017 splňuje požadavky na kvalitu vody ke koupání. Komplexní průzkum provedla Evropská agentura pro životní prostředí. V České republice mělo špatnou kvalitu vody jen jedno ze 154 prověřených koupališť. Vynikající kvalitu vody má 85 procent evropských lokalit. Výzkum ovládli Lucemburčané.

Výsledky studie EEA ukazují na mírný meziroční pokles kvality vody ke koupání v Evropě. Oproti roku 2016 se však jedná jen o 0,3 procenta. U 85,5 procenta koupacích míst byla kvalita vody v roce 2016 označena jako vynikající, v roce 2017 si toto označení vysloužilo 85 procent vod. Podle agentury za drobný pokles můžou letní deště a změna systému testování v Rumunsku a ve Švédsku. Analýzu kvality podstoupilo 21 801 přímořských a vnitrozemských lokalit.

Nejlepšího výsledku dosáhlo Lucembursko. Vynikající kvalitu vodu mají všechna sledovaná koupaliště. Dále mohou být spokojeny Malta s 98,9 procenta, Kypr (97,3 procenta), Řecko (95,9 procenta), Rakousko (95,1 procenta), Chorvatsko (93,5 procenta), Německo (91,4 procenta) a Litva (91,1 procenta). Naopak v Bulharsku má vynikající vodu ke koupání jen 44,2 procenta lokalit, v Rumunsku 50 procent míst a v Albánii 54,9 procenta lokalit. V České republice pak má vynikající vodu 81,8 procenta koupališť.

Scroll to Top