Oderské fórum 2018: Změňme společně vnímání Odry, říká starosta Krzanowic

Jako první zahraniční host se ke slovu dostal starosta nedalekého města Krzanowice Grzegorz Utracki. Zdůraznil, že město vždy podporovalo veškeré protipovodňové aktivity a pro tyto účely vytvořilo i dvě nádrže nebo předalo 1400 hektarů úrodné půdy. Protipovodňová ochrana obcí je podle Utrackiho zcela klíčová. Odra má podle něj mimořádný hospodářský, dopravní a turistický potenciál.

Grzegorz Utracki věří, že česká a polská strana dokáže změnit vnímání Odry. Řeka dnes slouží zejména pro turistické účely. „Je potřeba podpořit hospodářský a dopravní potenciál řeky. Krzanowice ale podporují veškerý rozvoj, který s ní souvisí.“ Právě podobné diskuzní platformy, jako je Oderské fórum jsou podle starosty dvoutisícového města na Ratibořsku nejlepší cestou k dalšímu vývoji.

Utracki také hosty konference vybídl k návštěvě blízké přírodní památky Hraniční meandry Odry. Jedná se o první vlastní přírodní památku, kterou Moravskoslezský kraj vyhlásil. Hlavním předmětem její ochrany je úsek meandrujícího toku Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín, lužní porosty navazující na vodní tok a evropsky významná lokalita Meandry Dolní Odry.

Ilustrační foto 

Scroll to Top