SmVaK Ostrava modernizují infrastrukturu na Karvinsku

Vodohospodáři pokračují v rekonstrukcích a rozvoji vodárenské sítě v Moravskoslezském kraji. Významné investice směřují také na Karvinsko. V Petřvaldě probíhá obnova 663 metrů ocelového vodovodního řadu za devět milionů korun, v Havířově zase SmVaK Ostrava vymění 667 metrů potrubí za čtyři miliony korun. Obě akce by měly skončit na konci léta.

Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta se na infrastruktuře v Petřvaldu podepsal zub času. Ocelové vodovodní řady budou nahrazeny potrubím z tvárné litiny, které bude položeno otevřeným výkopem. Výjimku tvoří 77 metrů z vysokohustotního polyetylenu. V tomto případě budou práce realizovány bezvýkopovou technologií řízeného vrtání pod komunikací ve Správě silnic Moravskoslezského kraje. S akcí souvisí přepojení 18 plastových přípojek a výměna dvou ocelových přípojek.

„V Havířově v ulicích Stavbařská, Zednická a U Lesa bude vyměněno litinové a polyetylenové potrubí, které vykazuje zvýšenou poruchovost kvůli nekvalitnímu trubnímu materiálu a zanedbání technologické kázně při výstavbě. Otevřeným výkopem bude provedeno 238 metrů potrubí, 429 metrů bude vybudováno bezvýkopově technologií řízeného vrtání, díky čemuž budou minimalizovány dopady na zpevněné plochy. Přepojeno bude 15 platových a vyměněno 10 kovových vodovodních přípojek. Hotovo by mělo být stejně jako v Petřvaldě na konci léta,“ informoval o průběhu dalších prací Síbrt.

V Orlové je nutné úpravy na vodovodní síti kvůli zvýšenému obsahu železa. Situaci by mělo vyřešit častější odkalování v ocelovém potrubí z počátku sedmdesátých let minulého století. „Na vodovodní řad s délkou 2430 metrů je aktuálně napojeno jen několik domácností, proto ho nebudeme rekonstruovat v celé trase. Více než 2100 metrů bude zrušeno, modernizováno bude pouze 320 metrů potrubí a budou provedeny nezbytné úpravy pro zajištění provozování rekonstruovaného úseku,“ řekl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. Zde přesáhnou náklady 2,3 milionu korun.

V Karviné-Ráji bude do léta vyměněno 362 metrů ocelového vodovodního řadu z poloviny šedesátých let minulého století se zvýšenou dynamikou poruch. Rovněž tady bude nový řad z vysokohustotního polyetylenu instalován bezvýkopovou technologií, která je šetrná k životu okolních obyvatel a zemskému povrchu. Náklady si vyžádají zhruba 2 miliony korun. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

Scroll to Top