Při suchu trpí i zvěř, Středočeské vodárny jim postavily napajedla

Nedostatek srážek způsobuje komplikace i zvěři. Středočeské vodárny zřídily v lesních porostech jímacího území Mělnické Vrutice a Řepínský důl napajedla jako zdroj pitné vody pro faunu. Podle mluvčí společnosti Lenky Kozlové tak mají zvířata možnost se napít ve svém přirozeném prostředí.

„Napajedla, která naše společnost vybudovala v jímacím území, jsou hojně navštěvována a díky nim je podporován vodní ekosystém, například značný výskyt obojživelníků. Jejich porodnost je velmi vysoká díky tomu, že v těchto končinách nemají přirozeného predátora,“ sdělil vedoucí střediska Dálkovod Mělnická Vrutice Václav Jásek. Vedle obojživelníků se v napajedlech nacházejí také další vodní živočichové, například šneci nebo potápníci.

„Již tradičně naše společnost podporuje zvýšení druhové rozmanitosti fauny vytipováním objektů, kde lze vytvářet podmínky pro potřeby volně žijících živočichů. Největší rozmanitost ve vytváření podmínek pro volně žijící druhy vytvořili zaměstnanci SVAS v areálu čerpací stanice Mělnická Vrutice a v celém jímacím území Řepínský důl,“ uvedl provozní ředitel SVAS Pavel Pobříslo. Podle něj chtějí vodohospodáři začlenit objekty do okolní krajiny jednoduchými detaily, jako je třeba oplocení z dřevěných latí, které se díky péči zaměstnanců střediska Mělnická Vrutice podařilo kolem zdrojů ve Vojtěchově.

 

Scroll to Top