Pardubický kraj chce kvůli suchu založit Institut environmentálních výzkumů a aplikací

Východní Čechy sužuje sucho a v mnoha oblastech i nedostatek vody. Pardubický kraj bude těmto problémům čelit také zřízením Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. Jeho vznik podpořila rada kraje a doporučila ho ke schválení krajským zastupitelům. Cílem institutu bude především příprava opatření, která mají pomoci regionu vypořádat se s následky sucha a zabránit jejich rozšíření, ale také organizace různých seminářů, workshopů a zajišťování osvěty. Definitivum padne na červnovém zasedání zastupitelstva.

„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme v našem kraji vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v kraji. Ten prozatím nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti v regionu Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto chceme být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podle něj se kraj po velké povodni v roce 1997 a následně 2002 zaměřoval na protipovodňovou ochranu, která je podle jeho názoru dnes velice dobrá a účinná. „Nyní se setkáváme s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil dále Netolický.

Kraj se pro efektivní využívání regionální strategie rozhodl založit specializovaný odborný institut, prostřednictvím kterého bude možné cestou dílčích projektů vypracovat i pro území regionu komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii. Ta bude zaměřena na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy, ale rovněž tak i na ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem možné klimatické změny. „Institut se na odborné úrovni bude zabývat regionální strategií adaptačních opatření, zahrnující potřebný stupeň poznání, na základě kterého by byly navrženy technické a ekonomické nástroje aplikovatelné na území našeho kraje, ze kterých by mohly vycházet i možné podněty pro legislativní změny a případně i návrhy na vytvoření potřebných programových dotací,“ doplnil krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil.

Scroll to Top