Vychází květnové číslo časopisu SOVAK

Obálka letošního pátého čísla časopisu Sovak se zaměřila na problematiku ztrát vody v trubní síti, kterou reflektuje i úvodní článek Nikdy nekončící boje se ztrátami vody od autorů z Pražských vodovodů a kanalizací Jana Kobra, Miroslava Kollera a Jaroslava Loudy.
V závěru roku 2017 vydala Komise Evropského parlamentu zprávu o plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čistění městských odpadních vod, určenou Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Výsledky zprávy představil v článku Devátá zpráva o stavu plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čistění městských odpadních vod Miroslav Kos.

Časopis přinesl zprávy ze dvou akcí. Jedná se o Vodárenskou biologii 2018, která proběhla ve dnech 6. a 7. února v hotelu DAP v Praze, a Mezinárodní vodohospodářskou konferenci VODA ZLÍN 2018 z 15. a 16. března.

Zajímavý text zahrnuje cestu odborníků ze dvou vysokých škol – VŠCHT Praha a ČZU – a tří společností Vodohospodářský podnik, VODÁRNA PLZEŇ a Vodovody a kanalizace Pardubice, kteří se rozhodli navštívit sedm zahraničních čistíren odpadních vod vybavených technologií anammox pro oddělené čištění kalové vody. Následně shrnuli poznatky o nejpokročilejších technologických variantách anammox, zkušenostech ze zapracování systému a řešeních nejčastějších problémů. Přečíst si je můžete v článku Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV, 10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox. Ladislav Bartoš a Josef Drbohlav se pro změnu věnovali drenážním systémům.

V pravidelné rubrice Z regionů se objevily ČEVAK, CHEVAK, Cheb, Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, RAVOS, Severočeská vodárenská společnost, Vodovody a kanalizace Hodonín, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a město Krnov.

Scroll to Top