Lesy ČR opravily na jihu Čech nádrž Kapelunk

Státní podnik Lesy ČR provedl komplexní modernizaci nádrže Kapelunk v Novohradských horách za 3,9 milionu korun. Na akci byla čerpána dotace z ministerstva zemědělství. Nádrž je v současnosti napuštěná a dokáže pojmout stoletou vodu.

„Původní dřevěná výpust s čepovým uzávěrem se nedala ovládat, částečně destruovaný objekt bezpečnostního přelivu neodpovídal požadované kapacitě, hráz prorostla stromy. Původní koryto Lužnice se v místě souběhu s nádrží protrhlo, zdrž zanášely splaveniny,“ popsala stav vedoucí správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR Mojmíra Hillermanová. Původní výpust byla nahrazena novým betonovým požerákem s dvojitou stěnou. Destruovaný bezpečnostní přeliv se poté vyboural a na jeho místě je nový korunový přeliv obdélníkového profilu dimenzovaný na převedení stoleté vody.

„Přemostili jsme také přeliv, aby po něm mohla přejet lesní technika s nosností 25 tun. V nátokové části nádrže jsme nechali vybudovat sedimentační předzdrž, která zachycuje splaveniny. Nátok a výtok z předzdrže stabilizuje srubová konstrukce. Tam jsme také vysadili 68 olší šedých,“ dodala Hillermanová. Nádrž Kapelunk v Novohradských horách u obce Pohoří na Šumavě kraji byla na konci 18. století postavena jako umělá retenční a plavební nádrž. Technický stav stavby se v posledních letech výrazně zhoršoval. Kapelunk je pro svoji polohu oblíbeným cílem turistů.

Scroll to Top