Některé lodě by měly být povinně napojeny na systém sledování pohybu

Určité typy lodí plující po tuzemských vodách mají být na některých úsecích povinně vybaveny zařízením pro sledování pohybu. Nařízení se ale nebude týkat malých plavidel. Novelu zákona o vnitrozemské plavbě schválila vláda. Nyní ji ještě posoudí parlament. S největší pravděpodobností bude platit od října.

Ministerstvo dopravy si od systému sledování pohybu lodí slibuje zejména zvýšení bezpečnosti. Opatření by mělo také pomoct v ochraně životního prostředí a ve zvýšení efektivity plavebního provozu. Nařízení by mělo platit na vybraných vodních cestách. Jedná se například o Labe od jezu Přelouč po hranici s Německem nebo Vltavu od Slapské přehrady po soutok s Labem u Mělníka. Podle novely budou muset mít plavidla vlastní strojní pohon. Týká se to lodí s výjimkou těch rekreačních, plovoucích strojů a malých plavidel s trupem delším než sedm metrů, které provozuje správce vodní cesty, plavební úřad nebo základní složka integrovaného záchranného systému.

Získané informace mají být vkládány do systému Říční informační služby. Ten bude evidovat veškeré potřebné informace o všech plavidlech a jejich cestách a bude součástí celoevropského programu, jehož cílem je spravovat informace o vnitrozemské vodní dopravě v Evropské unii. Správcem tuzemského systému je Státní plavební správa. Dnes jsou obdobná monitorovací zařízení využívána na dobrovolné bázi. Náklady na pořízení se pohybují maximálně ve výši 150 tisíc korun.

Scroll to Top