ČEVAK zahájily modernizaci čistíren odpadních vod

Největší vodárenská společnost Jihočeského kraje se pustila do údržby a obnovy vodohospodářských objektů. Práce probíhají v součinnosti s jednotlivými obcemi a městy. Před několika dny byla například zahájena rekonstrukce čistírny Dubné.

„V Dubné nejenže opravíme provozní budovy čistírny, ale čeká nás výměna aeračních elementů, které slouží k provzdušňování čištěné odpadní vody, a zároveň i nerezových rozvodů vzduchu. Čistírna dostane také dvě nová dmychadla a nový řídicí systém,“ řekl vedoucí provozní oblasti Jih Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK. Do čistírny přitéká splašková voda z obce Dubné a také z místní části Křenovice. Na objekt je připojeno necelých 900 obyvatel.

Ještě v květnu odstartuje obnova biologické části čištění odpadní vody na čistírně Munice. Jedná se o místní část Hluboké nad Vltavou. „Také ji čeká výměna provzdušňovacích prvků, dostane nové zařízení na těžení čistírenských kalů a opravíme i uskladňovací nádrže kalu,“ vyjmenoval Miroslav Ježík. V čistírně Lišov pro změnu vodohospodáři dokončují stavbu zahušťovací nádrže kalu kvůli kapacitně nevyhovujícímu kalovému silu. V tomto případě by práce měly skončit během června.

„Veškeré činnosti koordinujeme se zástupci samospráv a obyvatelé je nijak nezaznamenají. Nemají ani negativní dopad na životní prostředí. Naopak, cílem je vracet vyčištěnou odpadní vodu zpět do přírody v co nejlepší kvalitě,“ doplnil Miroslav Ježík.

Na začátku dubna začala také společnost ČEVAK hubit hlodavce. Deratizace byla zahájena na Písecku. „Do více než tří set kanalizačních šachet a na další vytipovaná místa bylo položeno takřka 300 kilogramů nástrah. Celkově se deratizace týká 150 kilometrů kanalizační sítě,“ uvedla mluvčí ČEVAKu Jitka Kramářová. Hlodavci mohou přenášet nebezpečné choroby a velmi jednoduše se množí. Společnost se ale primárně zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top