OVAK modernizují kanalizační sběrač do Radvanic

Vodohospodáři z Ostravských vodovodů a kanalizací ve spolupráci s magistrátem města Ostrava opravují kanalizační sběrač do části Radvanice. Akce patří k nejvýznamnějším, které byly v rámci investic do vodohospodářské infrastruktury v letošním roce na území krajského města zahájeny. Rekonstrukce kanalizačního sběrače do Radvanic je dlouhodobě plánovanou akcí spolufinancovanou ministerstvem financí v rámci programu na likvidaci důlních škod.

„Tato stavba má zásadní dopad na způsob odkanalizování přilehlých oblastí a likvidaci volných výustí do vodoteče,“ vysvětlila mluvčí OVAKu Radka Vanková. Náklady se pohybují kolem 188 milionů korun. Skončit by měly do listopadu 2020. Ostravské vodárny a kanalizace zásobují obyvatele Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Jde o provozní společnost, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města. Roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje na úrovni 6-7,5 milionů metrů krychlových vody. Až 65 % vody OVAK nakupuje od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jako takzvanou vodu předanou. Ta pochází z údolních nádrží Kružberk (Úpravna vody Podhradí) nebo Šance (Úpravna vody Nová Ves).

Ilustrační foto 

Scroll to Top