Vznikne jez na Labi i přes kritiku odborníků?

Vládní koalice ANO s ČSSD v programovém prohlášení slibuje schválení Koncepce pro vodní dopravu, dokončení procesu EIA a zahájení územního řízení k realizaci plavebního stupně Děčín. Podle spolku Arnika však koalice předjímá výsledek nezávislého procesu. Na něj nemá mít ze zákona vliv. Ochránci přírody varují, že jez na Labi zničí dosud zachovalou část Labe nacházející se mezi nejvýznamnějšími lokalitami evropské přírody sítě Natura 2000.

Vláda již přijala Koncepci vodní dopravy 2016–2023. Počítá s výstavbou stupně v Děčíně. Podle kabinetu dojde ke zlepšení splavnosti Labe od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Koncepce je prvním systematickým materiálem pro vodní dopravu v České republice a jako hlavní příčinu poklesu přeprav v posledních dvaceti letech definovala vláda nedostatečnou spolehlivost splavnosti Labe od Ústí nad Labem po hranici s Německem. Ne všichni ovšem plány vítají.

„Pokud vláda plánuje, kdy hodnocení vlivu na životní prostředí dokončí, odporuje to samému principu hodnocení. Výsledek procesu EIA ani jeho časový průběh nelze předjímat. Jedná se o nezávislé odborné posouzení, které vláda nemůže ovlivnit,“ řekla právnička Petra Humlíčková.

Cílem stavby jezu za 5 miliard korun má být zlepšení splavnosti Labe pro nákladní dopravu. Protože celková koncepce nepočítá s výstavbou jezů potřebných pro splavnost na německé straně, nezlepší se údajně podmínky ani na celém problematickém úseku mezi Ústím nad Labem a Drážďany. Náklad mezi Českou republikou a Německem je totiž dnes možný přepravovat po železnici. Její kapacita navíc není efektivně využívána. Jen výjimečně je náklad přepravován po Labi, které je podle německé vlády využito ze 72 %.

„Jako by vláda ve snaze dokázat, že rozhýbe léta stojící stavby, chtěla co nejdřív rozestavět co nejvíc projektů, aniž by uvažovala, který má smysl,“ řekl například v zimě Deníku Jan Piňos z Hnutí Duha. Podle něj rozhodnutí nepřinese užitek, ale poškodí přírodu. Rozhodnutí vítají na rozdíl od ekologů a aktivistů zástupci podnikatelského sektoru. „Díky plánu na výstavbu plavebních stupňů v Děčíně a Přelouči se dokončí labsko-vltavská vodní cesta, která se začala budovat již za první republiky. Výstavba je plánována s ohledem na životní prostředí tak, aby ho co nejméně narušila ráz krajiny,“ sdělil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Scroll to Top