Ski areály byly v zimě při odběrech vody disciplinovanější

Česká inspekce životního prostředí zkontrolovala za uplynulou sezonu desítky ski areálů. Podle výsledků je patrný významný posun v oblasti zjištěných porušení. Prověrky byly zaměřeny zejména na dodržování zákonných povinností v souvislosti s odběry povrchových a podzemních vod pro účely umělého zasněžování.

Od 1. 10. 2017 do 17. 5. 2018 provedli inspektoři ČIŽP ve 36 ski areálech celkem 46 šetření, tři kontroly ještě nejsou dokončeny. Pochybení inspektoři zatím zjistili u čtyř provozovatelů ski areálů, což je přibližně 11 % ze všech kontrolovaných subjektů. „Nejčastějším prohřeškem provozovatelů ski areálů byl odběr většího množství povrchových nebo podzemních vod, než měli povoleno vodoprávním úřadem. Případně byly porušeny závazné podmínky povolení k odběru vod, jako například neměření množství odebraných vod, nebo neosazení odběrného místa měřícím zařízením pro zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku,“ řekl k výsledkům kontrol ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Zatím byla zahájena tři přestupková řízení. „Vzhledem k tomu, že se inspekce zabývá kontrolní činností ski areálů systematicky řadu let, je patrný výrazný pokles porušení. Inspektoři provádí při své kontrolní činnosti nejen samotnou kontrolu dodržování vodního zákona a všech podmínek pravomocných rozhodnutí, ale významnou roli při kontrole sehrává i prevence, osvěta, poskytovaná provozovatelům ski areálů. I přes výrazné zlepšení, ke kterému nepochybně přispěly kontroly ČIŽP, se budou inspektoři kontrole ski areálů věnovat i nadále,“ doplnil Geuss.

Ministerstvo zemědělství v dubnu rozhodlo také o tom, že nezpoplatní vodu na výrobu umělého sněhu. Odběry jsou údajně zanedbatelné. Vodohospodáři i ekologové se obávají, že výkonnější zasněžovací technika v budoucnu ublíží vodním živočichům.

Vodaři a ekologové si od zpoplatnění slibovali lepší regulaci a ochranu přírody. Jejich naděje se nesetkaly s pochopením u ministerstva zemědělství. Provozovatelé ski areálů odebrali v roce 2016 zhruba tři miliony kubíků vody. Ministerstvo uvedlo, že je to méně než půl procenta celkového odběru povrchových vod v zemi.

Například ředitel Asociace horských středisek Libor Knot v prosinci uvedl, že majitelé uměle zasněžují 80 až 90 procent areálů. Podnikatelé za vodu čerpanou z horských toků nemusí platit, ale i tak je metr krychlový vod vyjde zhruba na 50 korun za energie. V případě, že majitel vybuduje novou nádrž, musí do ní vodu načerpat. Třicet procent se odpaří a musí se znovu doplnit.

Scroll to Top