Senát: Novela vodního zákona o odvozu obsahu jímek u rodinných domů zamítnuta

Senát ve čtvrtek 17. května zamítl novelu vodního zákona, která by měla mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz obsahu bezodtokových jímek u rodinných domů. Senát o tom rozhodl na návrh svého ústavně-právního výboru. Sněmovna však může senátní veto přehlasovat.

Podle předsedy výboru Miroslava Antla bylo důvodem zamítnutí skutečnost, že předloha obsahovala značné množství chyb. K zákonu měli senátoři připraveny dvě desítky úprav. K dalšímu důvodu patřilo to, že další obsáhlejší novelu připravuje také ministerstvo zemědělství. Senátoři rovněž navrhovali do novely i věcné úpravy.

Například Jitka Seitlová chtěla se souhlasem výboru pro veřejnou správu uzákonit, aby stát mohl platit nejrůznější stavební a technická opatření k předcházení sucha. Dále chtěla Seitlová prosadit, aby pětinu výnosu z poplatků za odběr podzemní vody získaly obce, na jejichž území se ochranné pásmo vodního zdroje nachází. Novela má také třeba umožnit zřizovat stanové tábory v záplavových územích. Zákon to dnes zakazuje.

Součástí novely mělo být ustanovení, které umožní bezplatné čerpání povrchových vod i pro lesní školky. Novela naopak nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Poplatky ale bude nově spravovat místo ČIŽP Státní fond životního prostředí.

Scroll to Top