Policie a hrázní znovu varují před rybařením v nádrži Horka v Habartově

Varovné tabule upozorňují na nádrži Horka v Habartově na Sokolovsku na přísný zákaz rybolovu. Ve dne i v noci zde policisté a hrázní provádí namátkové kontroly. Areál se nachází v ochranném pásmu 1. stupně vodního zdroje.

„Policisté u nádrže Horka už v minulosti řešili několik případů porušení zákazu rybolovu a také porušení zákazu vjezdu k nádrži,“ informovala Deník policejní mluvčí Soňa Hergezelová. Rybáři tam často rozdělávají ohně, vyhazují věci do vody a nechávají po sobě odpadky. Přísný zákaz platí v nádrži, která je zdrojem pro výrobu pitné vody, i pro koupání.

„Za přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství hrozí pokuta až 8 tisíc korun, zákaz činnosti do jednoho roku nebo může být také uloženo propadnutí věci či věc zabrána. Pokud se někdo dopustí škody větší než 5 tisíc korun, půjde již o trestný čin pytláctví. V tomto případě by pachateli hrozil trest odnětí svobody až dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ zdůraznila Hergezelová.

Primárním účelem vodního díla Horka je akumulace vody pro zásobení sokolovské oblasti pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází. Vedlejším účelem je částečná ochrana území před povodněmi a energetické využití odtoku v malé vodní elektrárně. V sobotu 28. července 2018 se v rámci Dne Ohře v Kynšperku nad Ohří uskuteční na vodním díle Horka Den otevřených dveří. Přehrada bude formou organizovaných prohlídek přístupná od 9 do 14 hodin.

Scroll to Top