Evropský parlament se věnoval Směrnici o čištění městských odpadních vod

Na jednání výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu na počátku tohoto roku byla ze strany Evropské komise prezentována 9. zpráva z implementace Směrnice o čištění městských odpadních vod č. 271/91/EHS (zpráva k dispozici zde). Kromě základních informací o pozitivním vývoji z pohledu snižujícího se celkového zatížení povrchových vod emisemi z bodových zdrojů, za kterým stojí hlavně investice v nových členských zemích EU, byla v návazné diskuzi otevřena i otázka revize textu stávající Směrnice. Dle sdělení zástupců Evropské komise se revize soustředí na otázku mikropolutantů a speciálně farmaceutik, dále na zlepšení podmínek pro využití čistírenských kalů s cílem dosažení ambiciózních úkolů, plynoucích z Balíčku oběhového hospodářství a konečně i hospodaření s dešťovými vodami. Zde je zajímavé, že právě u čistírenských kalů byl oproti minulé zprávě zaregistrován zásadní, téměř 20 % nárůst v produkci, daný jak větší účinností čištění odpadních vod, tak i vyšším objemem čištěných vod.

Zdroj: Sovak.cz

Scroll to Top