Zástupci Povodí Odry se sešli s obyvateli Brantic

Zástupci Povodí Odry uspořádali na začátku května setkání s občany Brantic. Vedení podniku je v oblasti realizace protipovodňových opatření na horní Opavě informovalo o aktuálním stavu. Vodohospodáři se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce.

„Děkuji vedení podniku za uspořádání dnešní besedy, která přispěje k lepší informovanosti našich občanů o realizovaném projektu. Velmi pozitivně vnímáme také vydání zpravodaje VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ, kde se všichni občané mohou postupně seznámit i s dalšími detaily. Obec Brantice a její občané na protipovodňovou ochranu čekají již mnoho let a každá větší dešťová srážka je znepokojuje. Přehrada, to není jenom zabránit povodním, ale v době sucha můžeme mít pro obec a okolí dostatek vody,“ sdělil starosta Brantic Vladimír Dofek.

Scroll to Top