Těžba štěrkopísku povolena, podle MŽP prameniště neohrozí

Český báňský úřad v nejbližších týdnech stanoví dobývací prostor u Moravského Písku a společnost František Jampílek bude moci požádat o těžbu v blízkosti prameniště pitné vody. Kolem povolení dobývání proběhla řada protestů a petic. Například VaK Hodonín napadly posudek o vlivu na životní prostředí EIA, na základě kterého chce těžař povolení získat. Zastaveno bylo i povolení o stanovení dobývacího prostoru u báňského úřadu.

Oblast mezi Strážnicí a Bzencem chce využít společnost Český štěrkopísek. Nachází se zde ale čtyřicet vrtů, které zásobují vodou přes sto tisíc lidí. Plán je u Moravského Písku těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje a zásobuje 140 000 obyvatel Hodonínska, Břeclavska, ale i části Kroměřížska.

„Obdrželi jsme z ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko. Byla tím odstraněna poslední překážka. Nic nám nebrání v tom, abychom ve věci stanovení dobývacího prostoru rozhodli kladně. Máme všechna stanoviska a rozhodnutí vydáme v řádu několika týdnů,“ sdělil mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. To, že bude stanoven dobývací prostor, však ještě neznamená, že báňský úřad vyhoví i samotné žádosti o těžbu.

S plánovanou těžbou nesouhlasí desítky moravských obcí a měst. Proti jsou také vodohospodáři. Činnost těžařů podle nich může ohrozit prameniště vody. „Je jisté, že z důvodu umístění v blízkosti jímacího zařízení si situace žádá nejvyšší pozornost. Ale stále je možné konstatovat, že těžba je možná, aniž by došlo k ohrožení veřejného zájmu na ochraně vody,“ poznamenala v březnu na půdě Senátu náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová. Obce a města jsou připraveny se bránit soudně.

 

Scroll to Top