Látky uvolňující se z PET lahví jsou pod bezpečným limitem

Svaz minerálních vod nechal otestovat PET lahve používané v České republice. Reagoval na obavy ohledně uvolňování nebezpečných látek do balené vody. Testování provedli zástupci Vysoké školy chemicko-technologické a Státního zdravotního ústavu. Závěry jsou takové, že ani zatížení vyšší teplotou neprokázalo překročení bezpečných limitů.

Testování látek probíhalo podle České televize tak, že se v laboratoři do lahví nalije destilovaná voda, ta se nechá několik dní odstát v inkubátoru, který udržuje stálou teplotu – ta může být 40 stupňů Celsia, někdy ale i 60 stupňů. Zhruba po deseti dnech se testuje, „Samozřejmě se do ní některé složky uvolňují, ale rozhodně v množstvích, která jsou bezpečná,“ uvedl vedoucí obalové laboratoře na VŠCHT Jaroslav Dobiáš.

Předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková sdělila, že jde třeba o acetaldehyd. Tato látka je však v ovocných šťávách v daleko větším množství, než se uvolní z PET lahví. „Tyto látky jsou sledované a jsou hluboko pod limitem,“ zdůraznila Ježková. Podle odborníků by se lahve vyráběné jako jednorázové obaly neměly používat vícekrát. Vystavení PET lahví vyšším teplotám ale nevadí. „Testy neprokázaly, že by došlo k překročení stanovených limitů,“ doplnil Jaroslav Dobiáš.

Ilustrační foto 

Scroll to Top