Sucho 2018 pohledem Moravské Vodárenské: Lokality napojené na velké skupinové vodovody jsou ...

Tuzemským vodárenstvím a médii opět rezonuje palčivá problematika sucha. Řada povrchových a podzemních zdrojů se během uplynulého období nestihla doplnit na odpovídající úroveň. Tak málo vody v řekách jako letos v květnu nebylo od začátku šedesátých let minulého století. Vodarenstvi.cz oslovilo některé významné představitele české vodárenské obce. Portál se zajímal, jak se projevuje nedostatek vody v oblasti působnosti jejich společností, nebo jaká opatření v souvislosti s extrémním suchem připravují.

Společnost Moravská Vodárenská je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Vodou zásobuje téměř 400 tisíc Moravanů a zajišťuje servis pro 2 167 kilometrů vodovodních a 1 302 kilometrů odpadních sítí. Podle vodohospodářů zatím ve spravovaných oblastech zatím žádný problém v zásobování pitnou vodou nenastal. Menší vodovody jsou ale závislé na zodpovědném chování odběratelů. Deficit srážek se může obecně projevit na dotacích podzemních zdrojů vody. Odpovídala mluvčí společnosti Markéta Bártová.

V mnoha oblastech naší země se opět začíná projevovat sucho. Objevují se problémy s vydatností zdrojů také v regionu Vaší působnosti?
Na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, tedy v oblastech, kde naše společnost působí, suché počasí zatím žádný problém v zásobování pitnou vodou nezpůsobilo. Deficit srážek se může obecně projevit na dotacích podzemních zdrojů.  Moravská Vodárenská provádí na vlastní náklady dlouhodobá měření hladin podzemních vod v jednotlivých jímacích územích. Tato měření nám umožňují situaci průběžně vyhodnocovat.  V současné době ovšem není patrný razantní pokles hladin podzemních vod v jednotlivých jímacích územích. V případě nedostatku vody jsme připraveni, tam kde to bude možné, navážet do vodojemů místních vodovodů pitnou vodu autocisternami, nebo zajistit náhradní zásobování pitnou vodou kontejnerovými cisternami.

Připravuje Vaše společnost aktuálně nějaká opatření pro zajištění stabilního zásobování pitnou vodou? Případně jaká?
Otázka spíše směřuje na vlastníky vodohospodářské infrastruktury, kteří uvažují a provádí propojení malých vodovodů s větší vodárenskou soustavou.

Mohl byste porovnat aktuální stav s minulými lety? Došlo například k výraznému zhoršení situace? (Například oproti velmi suchému a teplému roku 2015?)
Kombinací slabé sněhové pokrývky a teplého počasí letos v dubnu lze očekávat zhoršení zásob vody v mělkých zvodních, což by mohlo způsobit problémy zejména u soukromých studní pro individuální zásobování. Současné suché počasí však zatím žádný problém v zásobování vodou nezpůsobilo. Lokality napojené na velké skupinové vodovody jsou obecně bez problémů a malé místní vodovody jsou v tomto období převážně závislé na korektním chování odběratelů (napouštění bazénů, automatické závlahy apod.).

Jaký očekáváte další vývoj v souvislosti se suchem na českém území?
Otázku lépe zodpovědí hydrogeologové, kteří mají podrobné znalosti  geologických  podmínek  v jednotlivých oblastech.

Scroll to Top