Sucho 2018: V minulosti jsme na řadě míst začínali léto s vyčerpanými ...

Českou republiku opět sužuje sucho. Hydrologové bijí na poplach. Tak málo vody v řekách jako letos v květnu totiž nebylo od začátku šedesátých let minulého století. Naše redakce dala prostor významným osobnostem z tuzemského vodárenství se k problematice vyjádřit. Jaká panuje situace v oblasti působnosti VaK Beroun?

Berounské vodárny jsou největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku. Působí také na Hořovicku, Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Pitnou vodou vodohospodáři zásobují zhruba 90 tisíc obyvatel a odpadní vodu odvádějí pro 65 tisíc obyvatel.

Podle generálního ředitele společnosti Jiřího Paula zatím u místních zdrojů nejsou vážné problémy s vydatností zejména díky tomu, že většina nestabilních a nevyhovujících zdrojů byla v minulosti nahrazena. VaK Beroun však pravidelně apelují na odběratele, aby nenapouštěli bazény vodou z vodovodu, případně je napouštěli velmi pozvolna. Na koncepčním boji se suchem by se měl podle Paula více podílet zemědělský sektor.

V mnoha oblastech naší země se opět začíná projevovat sucho. Objevují se problémy s vydatností zdrojů také v regionu Vaší působnosti?

U našich místních zdrojů nemáme prozatím vážné problémy s vydatností. Přičítáme to ale z velké části tomu, že většina nestabilních a nevyhovujících zdrojů byla v minulosti opuštěna a nahrazena, případně posílena, vodou ze skupinového vodovodu. Ten přivádí želivskou vodu z Prahy do Berouna a dále až do Hořovic.

Připravuje Vaše společnost aktuálně nějaká opatření pro zajištění stabilního zásobování pitnou vodou? Případně jaká?

Navazujeme na vypracovaný model skupinového vodovodu a připravujeme plány havarijních postupů pro případ přerušení nebo omezení dodávky na různých místech přivaděče. Další fází bude revize dostupných možností získání náhradních nebo posilujících zdrojů vody a provozně-ekonomická analýza jejich využitelnosti. Zároveň jsme i letos měli informační kampaň, ve které apelujeme na zákazníky, aby nenapouštěli bazény vodou z vodovodu, případně je napouštěli velmi pozvolna. Odběry jsou za poslední 4 týdny o více než 20 % nad normálem, ale prozatím jsme se vyhnuli větším kolapsům a problémům, které způsobují extrémní odběry.

Mohl byste porovnat aktuální stav s minulými lety? Došlo například k výraznému zhoršení situace? (Například oproti velmi suchému a teplému roku 2015?).

Ještě je příliš brzo hodnotit, i když současný průběh počasí je alarmující. Pevně věřím, že situace bude pro nás lepší než v minulosti. To jsme na řadě míst začínali suché léto se zcela vyčerpanými zdroji vlivem extrémních odběrů.

Jaký očekáváte další vývoj v souvislosti se suchem na českém území?

Další rok s nestandardními srážkami urychlí přípravu opatření a projektů proti suchu. Připravuje se také novela vodního zákona, která sucho pojmenovává jako krizový stav podobný povodni. Také na tento extrém je potřeba se připravit jako na krizi – nastavit postupy a opatření a umět mobilizovat potřebné technické a lidské zdroje. Sucho určitě přispěje k přípravě a realizaci koncepčních projektů, jako jsou dostavby a propoje dálkových vodárenských soustav, výstavby nových údolních nádrží.

Připravuje se pro nás významná studie zásobování vodou Prahy a metropolitní oblasti, což jsou regiony závislé na dodávkách vody z Prahy. Doufám, že se také dostane na mnoho drobných, přesto důležitých, staveb malých nádrží, mokřadů a úprav dříve násilně regulovaných toků. To jsou víceúčelová opatření pomáhající boji jak proti suchu, tak proti povodním tím, že zpomalují odtok vody z krajiny. Ještě bychom potřebovali, aby se do koncepčního boje se suchem zapojil více zemědělský sektor, protože pěstování nevhodných plodin může být zásadním problémem pro místní vodní bilanci a dostupnost vody.

Ilustrační foto 

Scroll to Top