Senát: Novele vodního zákona hrozí při schvalování problémy

Novele vodního zákona obsahující mimo jiné zpřísnění požadavků na odvoz odpadní vody z bezodtokových jímek u rodinných domů hrozí v Senátu zamítnutí. Těsnou většinou to doporučil ústavně-právní výbor na návrh předsedy Miroslava Antla. Novelou se bude horní komora zabývat za několik dnů.

Předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl zdůvodnil zamítnutí například poukazem na to, že ministerstvo životního prostředí chystá další novelu, která by měla nedostatky zákona napravit. Novela počítá se skutečností, že by lidé museli dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Povinnost by ale měla platit od roku 2021, ačkoliv její platnost požadoval ministr životního prostředí Richard Brabec již od roku 2018.

V budoucnu by měli lidé doložit vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky. Jim by zase měli potvrzení vydávat provozovatelé fekálních vozů. V něm má být například uvedeno, o jako jímku šlo, objem odpadních vod a do které čistírny byly odvezeny. Z jímek budou moci odvážet odpad pouze kompetentní podnikatelé.

Novela má také umožnit zřizovat stanové tábory v záplavových územích. Zákon to dnes zakazuje. Její součástí by rovněž mělo být ustanovení, které umožní bezplatné čerpání povrchových vod i pro lesní školky. Novela naopak nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Poplatky ale bude nově spravovat místo ČIŽP Státní fond životního prostředí.

Sněmovna dále odmítla návrhy, aby až desetinu výnosu z poplatků za odběr podzemní vody mohly získat municipality. Dnes je výnos rozdělen rovnoměrně mezi kraje a Státní fond životního prostředí. Se snahou odstranit ze zákona pasáž, která brání občanským sdružením připomínkovat vodní stavby, neuspěli Piráti.

Scroll to Top