Rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Oldřichem Vlasákem v časopise City

V časopise City: one č. 1/2018 byl zveřejněn rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Oldřichem Vlasákem. Obsahuje například změny modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy Oldřich Vlasák zdůraznil, že případné rozhodnutí o změně modelu provozování musí být podloženo výhradně odborným podkladem, zda bude obec sama schopna zajistit stejnou míru efektivity provozování při udržení kvality poskytovaných služeb a zda je ochotna na sebe vzít všechny zákonné povinnosti a provozní rizika. Dalšími tématy byly Koncepce ochrany před následky sucha, dotační titul Dešťovka, hospodaření se srážkovými vodami, inovativnost smart meteringu, či tvorba dostatečné výše prostředků na opravu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Rozhovor je k dispozici zde.

Scroll to Top