Královehradecká provozní zahájila výstavbu Nadregionálního Smart krizového centra

V úpravně vody společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové bude několik měsíců vznikat dispečink, který využije moderní smart technologie. Nové centrum se stane domovem řídicího střediska, jenž dohlédne na běžný provoz vodárenské infrastruktury a svoji roli uplatní také pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů. Centrum také bude řídit využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regiony.

„Celý projekt by měl být hotov ve druhé polovině roku 2019, náklady na jeho realizaci přesáhnou 80 milionů koruna jsou hrazeny výhradně ze zisku společnosti Královéhradecká provozní. Tyto náklady se nikterak nepromítnou do výše vodného a stočného,“ ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové František Barák. Generální ředitel Královéhradecké provozní Jakub Hanzl projekt Smart Centra Hradec Králové, který úzce souvisí s vodárenskou soustavou východní Čechy, představil.

„Smart centrum bude sloužit jako dispečink naší společnosti. Zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy bude pomocníkem při managementu nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu. Tímto smart centrem naplňujeme i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení vodárenských procesů,“ informoval Hanzl.

Podle mluvčí Královéhradecké provozní Veroniky Bergrové je realizace krizového centra potvrzením výsledkem dobré spolupráce mezi vlastníkem vodárenského majetku společností, Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a provozovatelem, společností Královéhradecká provozní, kteří společně zajišťují vodárenské služby ve východních Čechách od roku 2006. „Vedle podobných investic do moderních technologií, které umožní efektivně využívat a řídit vodárenskou soustavu ve východních Čechách, hradecké Vodovody a kanalizace s dalšími společnostmi na trase připravují rekonstrukci jednoho z hlavních přivaděčů pitné vody celé soustavy, a to z Teplic nad Metují do Hradce Králové. V příštích pěti letech je jen na hradecké části tohoto vodovodního řádu v plánu výměna potrubí v délce téměř 3 kilometrů,“ doplnil primátor města Zdeněk Fink.

Scroll to Top