Evropská komise zveřejnila zprávu k naplňování implementace Nitrátové směrnice

SOVAK ČR: Ve své poslední zprávě k implementaci Nitrátové směrnice informuje Evropská komise o skutečnosti, že v průběhu posledních 20 let došlo v Evropské unii k celkovému snížení zatížení povrchových i podzemních vod dusičnany. I přes dílčí zlepšení zůstává zatížení dusičnany relativně vysoké a i nadále přetrvávají závažně ohrožené lokality. Pro další snížení znečištění musí být opatření směrována zejména do zemědělství, a to zejména aplikací dobré zemědělské praxe a provázaností finanční podpory pouze pro ty zemědělce, kteří hospodaří odpovědně. Více zde. 

V České republice prošel ke dni 8. 5. 2018 vnějším připomínkovým řízením materiál Aktualizace Strategie financování implementace nitrátové směrnice, který shrnuje realizovaná a připravená opatření a také jejich náklady. Materiál mimo jiné dokládá i úplné splnění podmínek implementace směrnice. Stejného pokroku ale nedosáhlo např. Slovensko, se kterým Evropská komise na podzim minulého roku zahájila infringementové řízení na nedostatečnou implementaci Nitrátové směrnice v oblasti monitoringu.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

člen představenstva SOVAK ČR

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

SOVAK ČR

Scroll to Top